Second opinion Bestemmingenanalyse

Het rapport bevat een second opinion op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de vertrouwelijke notitie 'voor adequate bereikbaarheid'. Het gaat in op de vragen die het ministerie in deze notitie stelt.

Second opinion Bestemmingenanalyse (PDF | 6 pagina's | 553 kB)