Afschrift brief Kritische review interne I&W-notitie bestemmingsnetwerk

Afschrift van de brief van UPT Erasmus aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief bevat bevindingen over de notitie van het ministerie notitie over het bestemmingen-netwerk op Schiphol.

Afschrift brief Kritische review interne I&W-notitie bestemmingsnetwerk (PDF | 5 pagina's | 351 kB)