Oplegnotitie behorend bij bestemmingenanalyse voor adequate bereikbaarheid

De oplegnotite bevat de belangrijkste punten over berekening vanhet benodigd aantal vluchten op Schiphol.

Oplegnotitie behorend bij bestemmingenanalyse voor adequate bereikbaarheid (PDF | 3 pagina's | 147 kB)