Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2022

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten en de mijlpalen voor realisatie van de projecten. De rapportage gaat over de periode van 1 juli tot 31 december 2022.

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2022 (PDF | 12 pagina's | 173 kB)