Verkenning risicofactoren biocidegebruik

Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent risico’s voor mens, dier en milieu bij het gebruik van biociden (bestrijdingsmiddelen). Het doet aanbevelingen voor toezicht, onderzoek en beleid.