CO2-Managementplan IenW 2023-2024 - Inclusief voortgangsrapportage H1 2023

Managementplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de CO2-reductie in 2023 en 2024. Dit managementplan bevat ook de voortgangsrapportage over het 1e halfjaar van 2023.

Het ministerie van IenW heeft zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op niveau 5. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

CO₂-Managementplan IenW 2023-2024 - Inclusief voortgangsrapportage H1 2023