Demurrage en Detention-kosten containertransport over zee

Het rapport doet onderzoek naar de invloed van liggelden en stagelden voor containers in zeehavens op de efficiëntie van het containervervoer. Het beschrijft de demurrage en detention-kosten en de omvang van betaalde demurrage en detention vergoedingen door het Nederlandse bedrijfsleven.

Demurrage en Detention-kosten containertransport over zee