Extra informatie over betondoel en scope 3 emissie inventaris

Dit document is een aanvulling op het CO2-Managementplan 2022-2023 van 31 oktober 2022, het Duurzaamheidsverslag 2022 van 17 mei 2023, het CO2-Managementplan 2023-2024 van 13 november 2023, en het Duurzaamheidsverslag 2023 dat op 15 mei 2024 verschijnt. Het bevat de voortgangsrapportage over het 2e ketendoel Beton en de halfjaarlijkse rapportage scope 3 emissie-inventaris en conclusie.

Extra informatie over betondoel en scope 3 emissie inventaris