Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Het afwegingskader is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving