Organogram ministerie van IenW

Het organogram is een actuele weergave van de organisatiestructuur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.