De algoritmeregisters van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en haar uitvoeringsorganisaties willen transparant zijn over welke algoritmes zij gebruiken. Zodat het voor burgers duidelijk is waarom deze worden ingezet en hoe dit verantwoord gebeurt. In het register staat informatie over het doel en de werking van het algoritme en welke maatregelen zijn genomen om te zorgen voor een verantwoorde toepassing. In het landelijke algoritmeregister publiceren alle organisaties die onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) vallen hun algoritmen. Stapsgewijs zullen meer organisaties aansluiten en worden meer algoritmen gepubliceerd. 

Meer informatie over het landelijk algoritmeregister.

Welke informatie is er te vinden in dit register?

In het register staat informatie over het doel en de werking van het algoritme en welke maatregelen zijn genomen om te zorgen voor een verantwoorde toepassing. Met een publicatiestandaard wordt ervoor gezorgd dat alle organisaties dezelfde informatie delen over hun algoritmen.

Decentrale algoritmeregisters

Een aantal JenV organisaties hebben naast de publicatie in het landelijke register ook op hun eigen organisatiewebsite gepubliceerd. Zo kan er meer uitleg worden gegeven bij het algoritme en is het algoritme ook vindbaar voor mensen die hun website bezoeken.  Deze organisaties hebben een eigen algoritmeregister:

Wat is een algoritme?

Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt om berekeningen te maken om probleem op te lossen, een vraag te beantwoorden, een voorspelling te doen of een beslissing te ondersteunen.

Een algoritme is te vergelijken met een recept. Het recept gebruikt gegevens als ingrediënten. Algoritmen volgen de instructies uit het recept om gegevens te analyseren. Sommige algoritmen leren zelf nieuwe instructies. Bijvoorbeeld doordat zij nieuwe gegevens verwerken of leren van eerdere resultaten.

Vragen over algoritmeregisters van JenV

U kunt uw vragen mailen via het contactformulier van de Rijksoverheid

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Justitie en Veiligheid.