De algoritmeregisters van het ministerie van Justitie en Veiligheid

De algoritmeregisters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geven een overzicht van algoritmen die binnen JenV worden gebruikt. Het gaat ten minste om algoritmen met grote impact op burgers en organisaties. In het register staat informatie over het doel en de werking van het algoritme en welke maatregelen zijn genomen om te zorgen voor een verantwoorde toepassing. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar uitvoeringsorganisaties willen transparant zijn over welke algoritmes zij gebruiken. Zodat het voor burgers duidelijk is waarom deze worden ingezet en hoe dit verantwoord gebeurt.

Algoritmen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

       Inschrijven strafrechtketendatabank (Justid)

       Informeren einde detentie of verlof (Justid)

       Automatische sprekervergelijking (NFI)

       Snelle ID-lijn (NFI)

       Telefonisch innen (CJIB)

De registers zijn nog volop in ontwikkeling en bevatten nog niet alle algoritmen. Stapsgewijs worden meer algoritmen opgenomen en zullen meer organisaties aansluiten. 

Wilt u ook meer weten over de algoritmen die binnen andere ministeries of door gemeenten worden gebruikt? Deze zijn te vinden in het overheidsbrede algoritmeregister waarin alle door overheden gepubliceerde algoritmen verzameld en doorzoekbaar worden gemaakt.
 

Wat is een algoritme?

Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt om berekeningen te maken om probleem op te lossen, een vraag te beantwoorden, een voorspelling te doen of een beslissing te ondersteunen.

Een algoritme is te vergelijken met een recept. Het recept gebruikt gegevens als ingrediënten. Algoritmen volgen de instructies uit het recept om gegevens te analyseren. Sommige algoritmen leren zelf nieuwe instructies. Bijvoorbeeld doordat zij nieuwe gegevens verwerken of leren van eerdere resultaten.

Vragen over algoritmeregisters van JenV

U kunt uw vragen mailen via het contactformulier van de Rijksoverheid

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Justitie en Veiligheid.