Benoeming tot notaris

Wilt u benoemd worden tot notaris? Richt dan uw verzoek tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Uw verzoek wordt door de KNB in behandeling genomen. De wettelijke termijn voor behandeling van uw verzoek is 5 maanden. De behandeltermijn van 5 maanden start op het moment dat het verzoek op het ministerie van Justitie en Veiligheid is ontvangen. Voor vragen over uw verzoek kunt u zich richten tot de KNB. Leden van de KNB kunnen meer informatie over het onderwerp benoemingen vinden op het Notarisnet van de KNB.