Overname protocol

Wilt u een protocol overnemen of aan uw protocol laten voegen? Dan kunt u hieronder uw verzoek indienen. Op grond van artikel 15 van de Wet op het notarisambt kan een vrijgekomen protocol aan een overgebleven associé of andere notaris worden toegewezen. Het protocol wordt 5 maanden opengesteld, behalve als sprake is van een probleemprotocol. Een probleemprotocol wordt doorgaans binnen twee weken aan een notaris toegewezen. Voor een nieuw te benoemen notaris kan de toewijzing van het protocol plaatsvinden in het Koninklijk Besluit.

Toewijzing of overname protocol notaris

Maximaal 5Mb

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een besluit te nemen op uw verzoek. Uw gegevens worden op grond van de Wet op het notarisambt gedeeld met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij vragen uw gegevens om te kunnen toetsen of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden en het opstellen van besluiten. Een deel van deze gegevens wordt uiteindelijk in een besluit opgenomen, conform de Wet op het notarisambt.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om te toetsen of u aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van de Wet op het notarisambt worden uw gegevens gedeeld met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, het Bureau Financieel Toezicht, de Kamer voor het notariaat, de Commissie Toegang Notariaat en de Commissie van Deskundigen Notariaat.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden na uw benoeming nog zeven jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *