Woo-verzoek indienen bij het ministerie van JenV

U kunt via de elektronische weg een Woo-verzoek (Wet open overheid) indienen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kan via het volgende e-mailadres: woo-verzoekBD@minjenv.nl.

Let op dat alleen dit e-mailadres is opengesteld voor het indienen van Woo-verzoeken. Een elektronisch ingediend verzoek wordt pas in behandeling genomen, wanneer het bij dit e-mailadres is ontvangen.

Via dit e-mailadres kunt u een Woo-verzoek indienen voor het bestuursdepartement van het ministerie, inclusief de NCTV. Woo-verzoeken voor organisaties zoals het OM, NFI, DJI, IND en de Raad voor de Kinderbescherming kunt u rechtstreeks bij deze organisaties indienen. Als u niet zeker weet of uw verzoek voor het bestuursdepartement of voor een van de organisaties is, kunt u het bovenstaande e-mailadres ook gebruiken en zal het ministerie dat voor u nagaan.

U kunt uw Woo-verzoek ook per brief indienen. U kunt uw brief sturen aan:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. Daarnaast plaatst het ministerie de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij documenten en publicaties.