Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam (PDF | 4 pagina's | 181 kB)