Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie op Amnesty-rapport bescherming Venezolanen Curaçao

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie op Amnesty-rapport bescherming Venezolanen Curaçao