Beslisnota bij Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden