Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen