Handreiking voor internationale kinderontvoeringszaken naar het buitenland

Dit document bevat een handreiking waarin de werking wordt toegelicht van het door Nederland ingerichte stelsel voor uitgaande internationale kinderontvoeringszaken in het kader van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980.

Handreiking voor internationale kinderontvoeringszaken naar het buitenland (PDF | 8 pagina's | 271 kB)

Deze handreiking is met name bedoeld voor ouders (en hun advocaat) van wie het kind uit Nederland is meegenomen naar of is achtergehouden in een land buiten Nederland. De handreiking beschrijft de werkwijze van de Centrale autoriteit en haar ketenpartners bij de behandeling van internationale kinder-ontvoeringszaken naar het buitenland.

Gesproken versie

U kunt de ingesproken versie van deze brochure ook beluisteren via een Daisy cd-rom. Deze cd-rom kunt u bestellen bij Dedicon.