Professioneel Inkopen Tolk- en Vertaaldiensten

Deze toelichting is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met het Rijk als inkoper van tolk- en vertaaldiensten. Zo wordt helder wat de rijksoverheid verwacht van de intermediair en de tolken/vertalers, én wat zij op hun beurt van het Rijk mogen verwachten. Het Rijk besteedt tolk- en vertaaldienstverlening via openbare aanbestedingen uit aan intermediairs. Zelfstandig werkende gekwalificeerde tolken en vertalers die overheidsopdrachten willen uitvoeren, krijgen daardoor de opdrachten via deze bemiddelaars.In deze brochure benadrukken wij ons streven naar goed opdrachtgeverschap en leggen we uit hoe wij de rolverdeling en verantwoordelijkheden zien van het Rijk, de intermediairs en de tolk/vertaler.
Overheid

Professioneel Inkopen Tolk- en Vertaaldiensten (PDF | 9 pagina's | 227 kB)