Antwoorden Kamervragen over concept vonnissen en inloopkamers

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over het publiceren van een concept-vonnis door de Raad voor de Rechtspraak (RvdR). Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had hierover vragen gesteld.