Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief SBF Moet Eerlijk

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de groep 'SBF moet eerlijk'. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV). De brief gaat over de toepassing van de regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF) voor ex-medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).