Kamerbrief bij toezending jaarverslag Rechtspraak 2021

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamerhet jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak  over het jaar 2021. Het jaarverslag geeft inzicht in de resultaten die de Rechtspraak in 2021 heeft behaald en de financiële middelen. Hij gaat in op enkele aandachtspunten en knelpunten.

Kamerbrief bij toezending jaarverslag Rechtspraak 2021 (PDF | 1 pagina | 158 kB)