Kamerbrief over onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij gaat kort in op een vervolg op het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbescherming (Actieplan).