Kamerbrief over vervallen en verlengen tijdelijke voorzieningen COVID 19

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het vervallen en verlengen van een aantal voorzieningen uit het begin van de COVID-19-epidemie. Het gaat om voorzieningen in de werksituatie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had hier vragen over gesteld. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over vervallen en verlengen tijdelijke voorzieningen COVID 19 (PDF | 5 pagina's | 210 kB)