Kamerbrief over uitspraak van de rechtbank Den Haag in het kort geding over de crisis noodopvang voor asielzoekers

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) tegen de Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij doet dit op verzoek van de de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

Kamerbrief over uitspraak van de rechtbank Den Haag in het kort geding over de crisis noodopvang voor asielzoekers (PDF | 6 pagina's | 188 kB)