Verzamelbrief asielopvang

Staatssecretaris Van der Maat (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de asielopvang. Hij gaat daarbij onder meer in op de stand van zaken van de opvang, de kwaliteit en de kosten. Ook schetst hij enkele belangrijke ontwikkelingen.

Verzamelbrief asielopvang