Kamerbrief met reactie op 3 amendementen wetsvoorstel tot Wijziging Wet op de rechterlijke organisatie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op 3 amendementen van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten. Het gaat om enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.

Kamerbrief met reactie op 3 amendementen wetsvoorstel tot Wijziging Wet op de rechterlijke organisatie