Kamerbrief over stand van zaken pilot PBL

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over het bijstellen van de pilot Procesbeschikbaarheidsaanpak (PBL). Het proces richt zich op het beschikbaar houden van vreemdelingen met een kansarme asielaanvraag voor hun asielprocedure. Hierdoor kunnen zij het asielproces zo vlot mogelijk doorlopen.

Kamerbrief over stand van zaken pilot PBL