Inventarisatie van gewasbescherming toepasbaar in de teelt van Cannabis binnen het “Experiment met een gesloten coffeeshopketen”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzocht welke ziekten en plagen bij de teelt van cannabis kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen of bestreden.

Inventarisatie van gewasbescherming toepasbaar in de teelt van Cannabis binnen het “Experiment met een gesloten coffeeshopketen” (PDF | 76 pagina's | 947 kB)