Beslisnota indiening wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota indiening wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (PDF | 3 pagina's | 107 kB)