Nota naar aanleiding van verslag behandeling wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het voorlopig verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Het wetsvoorstel gaat over de oprichting van online besloten vennootschappen (bv's).

Nota naar aanleiding van verslag behandeling wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt (PDF | 14 pagina's | 258 kB)