Rechtspraak Jaarverslag 2022

Het jaarverslag geeft inzicht in de resultaten die de Raad voor de rechtspraak (RvdR) in 2022 heeft behaald en de inzet van financiële middelen. Het bespreekt daarbij knelpunten in wetgeving en beleid.