Besluit op Woo-verzoek kunstzinnige vorming detentie (crea)

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op correspondentie op de afschaffing van kunstzinnige vorming (crea) in detentie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.