Besluit op Woo-verzoek over het onderwerp ecocide

Op 13 februari 2023 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Woo-verzoek ontvangen om informatie openbaar te maken over ‘ecocide’. Er is daarbij verwezen naar specifieke documenten over de periodes van 1991 – 1998 en de periode 2015 tot heden over het invoeren van de strafbepaling ecocide.

Besluit op Woo-verzoek over het onderwerp ecocide