Wees je bewust van je rechten

Noortje is teamleider CTI & Dreigingsanalyse bij het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag. Zij en haar team verzamelen, analyseren en duiden informatie over digitale dreigingen. Ze merkt dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de technische sector. Hoe kan dat veranderen? En wat vindt ze van de vrouwenrechten in Nederland?

“In Nederland hebben vrouwen gelijke rechten en lijkt de maatschappelijke positie van vrouwen mijlenver verwijderd van de verschrikkelijke situaties in andere landen zoals Afghanistan, Iran en Saudi Arabië. Daar ben ik mij altijd bewust van als ik het over vrouwenrechten heb of over mijn eigen maatschappelijke positie nadenk. Onze situatie in Nederland is niet vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd zijn er ook hier nog steeds uitdagingen op het gebied van emancipatie en gendergelijkheid. Vrouwen verdienen bijvoorbeeld nog steeds minder dan mannen en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Soms hebben we in Nederland nog altijd vrij conservatieve opvattingen als het gaat om de zorg voor gezin en huishouden. Vrouwen zijn bijvoorbeeld nog steeds vaker hoofdverantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor kinderen. En ze worden nog steeds geconfronteerd met zaken zoals seksisme, discriminatie en geweld”.

Vergroot afbeelding Noortje
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vrouwen in de techniek

“In mijn vakgebied zie ik met name kansen om vrouwen te stimuleren aan de slag te gaan in de technische sector. Hoewel er gelukkig steeds meer vrouwen én vrouwen van kleur in de cybersecurity actief zijn, kijk ik in sommige vergaderingen om mij heen en ben ik nog altijd één van de weinige, en soms de enige vrouw. Ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is.
In mijn eigen vakgebied probeer ik in ieder geval altijd te letten op het zo inclusief mogelijk maken van mijn wervingsteksten. Iedereen moet zich aangesproken voelen. Meisjes kiezen over het algemeen minder snel voor een baan in de techniek. Maar juist in een tijd waarin techniek, IT en automatisering zo bepalend is voor de samenleving, wil ik meer diversiteit zien in dat vakgebied. Juist deze diversiteit en alle verschillende perspectieven die daarbij horen, zijn belangrijk voor hoe de wereld er in de toekomst uit komt te zien”.

Geen rolmodel, wel een voorbeeld

“Bij de keuze voor goede doelen ligt mijn hart bij organisaties die meisjes en vrouwen in landen helpen, waar het nog niet zo goed gesteld is met de vrouwenrechten, en dus vaak ook met de toegang tot onderwijs voor vrouwen.
Hoewel ik zelf niet zo graag in het middelpunt van de belangstelling sta, ben ik de afgelopen jaren steeds meer op een podium of in een klaslokaal te vinden, omdat ik me bewuster geworden ben van het belang van zichtbaarheid van vrouwen in de sector. Ik zou mijzelf geen rolmodel durven noemen, omdat ik niet weet of anderen mij zo beschouwen. Ik vind het slechts prettig om de kansen te kunnen pakken waar vrouwen lang voor mijn tijd voor hebben gevochten en in het leven mijn eigen weg te kunnen bepalen”.