Ondersteun niet alleen jonge moeders, maar ook de vaders

Selena is forensisch arts voor kinderen bij het NFI. Dat houdt in dat ze op dagelijkse basis gegevens onderzoekt van letsels bij kinderen. “Ik heb het liefst zo min mogelijk context, dat helpt bij een objectief oordeel. Zowel het kind als de verdachte hebben recht op een zeer grondig onderzoek. Het rapport dat mijn collega’s en ik opstellen, heeft namelijk veel consequenties.”

Vergroot afbeelding Selena
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vrouwenrechten in Nederland

“In mijn opvoeding heb ik meegekregen dat het belangrijk is om economisch onafhankelijk te zijn. Of je nou man of vrouw bent. Economische onafhankelijkheid is een belangrijke basis voor zelfstandigheid en geluk. In mijn werk zie ik bijvoorbeeld dat financiële stress een trigger kan zijn voor mishandeling. Mishandeling is ook een vorm van machtsongelijkheid.

Nederland doet het Europees best goed volgens het CBS, maar het kan nog beter. Uit de CBS Emancipatiemonitor 2022, blijkt dat in 2021 ongeveer 77% van de vrouwen tussen de 15 en 65 jaar betaald werk had ten opzichte van ongeveer 87% van de mannen. Met dit resultaat staan we op de derde plek in Europa. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland echter groter dan in de meeste EU-landen. We zijn uitblinkers in deeltijdwerken: 7 op de 10 werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan.

Gelukkig is het aantal economisch zelfstandige vrouwen gestegen. Maar de komst van het eerste kind is nog steeds het grote omslagpunt voor veel vrouwen: bijna 45% van de vrouwen gaat daarna minder werken of stopt zelfs met werken”. 

Kansen en ervaring

“Uit eigen ervaring weet ik dat het zo kan zijn dat een werkgever niet altijd zit te wachten op een zwangere medewerker. Toen ik zwanger was van mijn eerste kind, tijdens mijn toenmalige opleiding in het ziekenhuis, reageerde mijn baas boos. De fulltime opleiding was zwaar in combinatie met de borstvoeding, het halen en brengen van mijn kind én nachtdiensten. Voor mijn gevoel kon ik beide niet goed doen, een goede moeder zijn en tegelijkertijd mijn werk optimaal uitvoeren. Ik koos voor mijn kind en later voor een baan die flexibeler aansloot bij mijn wensen. Nu werk ik weer fulltime en doe daarnaast wetenschappelijk onderzoek naar botbreuken bij jonge kinderen. 

Daarom denk ik dat er nog een kans ligt in de ondersteuning van jonge moeders én vaders als zij voor het eerst ouder worden. Faciliteer ze met de dubbeltaak die ze hebben. Als je dát als werkgever doet, houd je meer mensen vast.