Je hoeft je niet anders te gedragen dan je zou willen

Rhodia is directeur-generaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND ontvangt ieder jaar tussen de 100.000 en 150.000 verblijfsaanvragen. Daarnaast behandelen ze naturalisatieverzoeken van mensen die een Nederlands paspoort willen aanvragen. 

“Er melden zich ook veel vrouwen bij de IND, bijvoorbeeld voor een asielaanvraag. Zij komen vaak uit landen waar de vrouwenrechten enorm onder druk staan. We moeten onze emancipatie echt niet aannemen als iets dat voor iedereen normaal is. In Nederland, maar zeker ook wereldwijd zijn er op het gebied van vrouwenrechten nog veel stappen te maken”.

Vergroot afbeelding Rhodia
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Emancipatie in Nederland

“Ik heb heel lang gedacht dat de emancipatie in Nederland was voltooid. In mijn ogen was het volstrekt normaal dat vrouwen ook meedraaien in het werkleven en economisch zelfstandig zijn. Ook als we kijken naar rechten- en medicijnenstudies zie je bijvoorbeeld dat een groot deel van de studenten vrouw is.

Pas veel later realiseerde ik mij dat het te oppervlakkig is, om te denken dat we voorop lopen op het gebied van emancipatie. Want nog steeds is een derde van de vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk. Ook is er bij veel organisaties nog een verschil in de werkbeloning tussen man en vrouw. Dat maakt dat ik er toch een stuk pessimistischer over ben gaan denken dan voorheen".

Geslacht maakt niet uit

“Alle vrouwen die een positie bemachtigen waar doorgaans niet veel vrouwen zitten, zijn een voorbeeld van hoe het wel kan. Werkgevers spelen hierin ook een belangrijke rol. Als vrouw moet je gewoon kunnen uitspreken ‘Vandaag even niet, want ik ga met mijn kind naar zwemles’. Je hoeft je niet anders te gedragen dan je zou willen.

Daarbij is het wel belangrijk om als leidinggevende ook die ruimte te geven aan je werknemers. Ik heb het geluk gehad dat werkgevers mij altijd die ruimte hebben gegeven. Daarnaast denk ik dat het coronatijdperk een duw in de goede richting heeft gegeven; organisaties zijn veel flexibeler. Maar het kan nog beter.

Ik denk dat het belangrijkste is, dat je streeft naar financiële onafhankelijkheid. Zodat je voor jezelf kunt zorgen, ongeacht je geslacht. Dat moeten we onze kinderen ook meegeven; het maakt niet uit of je een jongen of meisje of alles daartussenin bent om iets wel of niet te doen."