Aspirant telers kunnen zich voorbereiden op het wietexperiment

Aspirant telers die willen deelnemen aan het wietexperiment kunnen vanaf 1 juli 2020 een aanvraag daarvoor indienen. Vanaf die datum gaat de zogenoemde voorbereidende fase in van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Dat schrijven minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer. Na advies van de Raad van State zijn de nodige vervolgstappen gezet, waardoor per 1 juli 2020 de wet- en regelgeving voor het wietexperiment in werking kan treden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de tien gemeenten die meedoen aan het experiment.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorwaarden en eisen die gaan gelden voor bijvoorbeeld telers, coffeeshophouders en de verpakkingen. Half juni zullen alle voorwaarden en eisen openbaar worden gemaakt. Vanaf vandaag kunnen aspirant telers op rijksoverheid.nl/aanvraag-telers alvast zien aan welke eisen zij specifiek moeten voldoen voor deelname aan het wietexperiment. Zo kunnen de geïnteresseerde telers zich op tijd voorbereiden. Vanaf 1 juli tot en met 28 juli 2020 kunnen potentiële telers een aanvraag indienen voor een vergunning.

Naar verwachting zal het selectieproces van de maximaal tien telers waarschijnlijk een half jaar in beslag nemen. Zo zijn aan sommige stappen, zoals Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), wettelijke termijnen verbonden. Het streven is om eind 2020 telers aan te wijzen, maar dat is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen. Onder meer op basis van hun ondernemingsplannen kan dan ook de startdatum worden vastgesteld
voor de volgende fase van het wietexperiment: de verkoop van hun producten in de gesloten coffeeshopketen.

Verder zijn voor de uitvoering van het wietexperiment afspraken gemaakt over de financiële ondersteuning van de tien gemeenten waar de verkoop van de geteelde cannabisproducten binnen de gesloten coffeeshopketen gaat plaatsvinden. Ook
wordt komende tijd het onafhankelijk onderzoek georganiseerd dat gedurende het experiment zal evalueren wat de effecten zijn op het gebied van veiligheid, openbare orde, overlast en volksgezondheid.

Voor de hennepteelt is verder advies uitgebracht door het RIVM over de mogelijkheden om tijdens het wietexperiment gewasbeschermingsmiddelen toe te passen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van gebruikers van hennep. Omdat deze middelen in Nederland nog niet zijn toegelaten voor hennepteelt voor recreatief gebruik wordt momenteel overlegd met het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) of en hoe proefontheffingen voor een aantal van deze middelen te realiseren zijn voor het experiment.