Kabinet stelt Commissie advocatendiensten aan de Staat in

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met het instellen van de Commissie advocatendiensten aan de Staat. Deze onderzoekscommissie zal kijken naar de wijze waarop de Rijksoverheid in de toekomst moet worden geadviseerd en bijgestaan in kwesties die om onafhankelijke juridische vertegenwoordiging of bijstand vergen. De commissie is gevraagd inzicht te geven in de redenen die de staat kan hebben een advocaat in te schakelen. Daarbij is het uitgangspunt voor het kabinet dat de Staat onafhankelijk juridisch advies (een second opinion) moet kunnen inwinnen, zeker in politiek-bestuurlijk gevoelige kwesties. Ook wordt de commissie gevraagd te kijken naar de opties om als overheid zelf advocaten geheel of gedeeltelijk in dienst te nemen, of de mogelijkheid om deze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij een of meerdere marktpartijen te beleggen.

Mr. J. Silvis, voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad en voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zal de commissie voorzitten.

De andere leden van de commissie zijn:

  • prof. dr. D.J.B. de Wolff (hoogleraar advocatuur)
  • mr. D.C.C. van Everdingen (voormalig lid raad van toezicht AFM en voormalig partner bij Stibbe)
  • mr. T.M. Snoep (bestuursvoorzitter van de ACM en voormalig bestuursvoorzitter De Brauw)
  •  mr. J.A.P. Veringa (voormalig directeur Wetgeving en Juridische zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bij de samenstelling van de commissie heeft het kabinet gezocht naar deskundigen die ervaring hebben binnen of met de advocatuur, op voldoende afstand staan om tot een onafhankelijk oordeel te komen en kennis hebben van de bijzondere positie van de Staat. De commissie is gevraagd om uiterlijk 1 december 2022 het rapport aan het kabinet aan te bieden. Het instellingsbesluit van de commissie advocatendiensten zal binnen enkele dagen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Daarnaast is de overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat aangepast in afwachting van het advies van de Commissie advocatendiensten aan de Staat. Aanleiding hiervoor zijn de eerder gegeven aanbevelingen aan het kabinet van prof. mr. T.R. Ottervanger en prof. dr. A.B. Hoogenboom over de eisen die de Staat aan de landsadvocaat zou moeten stellen (gelet op de bijzondere positie van de Staat). De gewijzigde overeenkomst met de landsadvocaat is aan de Tweede Kamer gestuurd.