Benoeming Toetsingscommissie experimenten rechtspleging

De ministerraad heeft op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming besloten tot de benoeming van de voorzitter en zes leden van de Toetsingscommissie experimenten rechtspleging. Deze commissie wordt ingesteld in het kader van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging.

De Toetsingscommissie experimenten rechtspleging zal de minister adviseren over voorstellen voor experimentele procedures bij de burgerlijke rechter, op basis van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging. Het doel van de Experimentenwet is om in de praktijk te onderzoeken welke maatregelen eenvoudige, snelle, effectieve en de-escalerende geschilbeslechting bevorderen.

Prof. mr. L. Timmerman wordt voorzitter van de Toetsingscommissie. Hij is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte eerder als advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

De commissie zal verder bestaan uit prof. dr. C. van den Bos, prof. mr. dr. A.T. Marseille, dr. M. Turina-Tumewu, prof. mr. dr. L. Visscher, prof. dr. M. ter Voert en prof. mr. dr. M. Westerveld.