Benoeming vicepresident Hoge Raad

Mr. J.A.R. van Eijsden (1973) wordt per 1 september 2023 benoemd tot vicepresident van de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Dit is besloten door de ministerraad op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De heer Van Eijsden is sinds 2020 raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad. Daarvoor was hij werkzaam als in de fiscale adviespraktijk.