Minister Weerwind compenseert rechtsbijstandverleners voor hoge inflatie met € 26 miljoen

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming compenseert rechtsbijstandverleners zoals advocaten en mediators voor kostenstijgingen door de hoge inflatie van de afgelopen jaren. De compensatie is een eenmalige subsidie en wordt nog dit jaar uitbetaald aan rechtsbijstandverleners door de Raad voor Rechtsbijstand. In totaal trekt minister Weerwind voor de subsidie € 26 miljoen uit.

Minister Weerwind: “Met deze eenmalige compensatie sluiten de verdiensten van de rechtsbijstand in 2023 aan bij de kosten die zij maken in hun belangrijke werk. Sociaal advocaten en mediators die werken op toevoeging zijn dé toegang tot het recht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. De hoge inflatie heeft de hele samenleving geraakt, en dus ook de rechtsbijstandverleners. De oproep in de motie-Sneller heb ik duidelijk gehoord. Ik wil deze beroepsgroep steunen waar mogelijk.”

Automatisch uitbetaald

Rechtsbijstandverleners hoeven zelf geen aanvraag in te dienen. De Raad voor Rechtsbijstand keert de compensatie in december automatisch uit. Het te ontvangen bedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023. Het totale bedrag voor de compensatie bedraagt € 26 miljoen.

Vergoedingen

De vergoedingen voor rechtsbijstand konden niet direct meestijgen met de kostenstijgingen door de hoge inflatie van de afgelopen jaren. De verhoging voor de vergoeding wordt gebaseerd op basis van cijfers van 2 jaar eerder. Daardoor was de indexering voor 2023 0,67%. Vanaf 1 januari 2024 stijgt de vergoeding met 5,29%.

De eenmalige compensatie van minister Weerwind zal bestaan uit het verschil tussen deze indexeringen. Dit betekent dat er dit jaar een extra vergoeding van 4,62% zal worden uitbetaald in de vorm van een subsidie. Dit is het percentage waarmee de vergoedingen per 1 januari 2024 stijgen, min het percentage waarmee de vergoedingen per 1 januari 2023 zijn gestegen.

Onafhankelijke commissie

Naast deze eenmalige compensatie werkt minister Weerwind aan een betere aansluiting van de vergoedingen voor rechtsbijstand op de praktijk van de rechtsbijstandverleners. Daarom wordt nog dit jaar een onafhankelijke commissie ingesteld die zal onderzoeken hoeveel tijd er gemiddeld besteed werd aan bepaalde zaaksoorten in 2022 en 2023. Het doel hiervan is onderzoeken of de vergoedingen nog passend zijn voor hoeveel uur er aan een zaak besteed wordt.