Begroting en jaarverslag JenV

U kunt de begrotingen en jaarverslagen van het ministerie van Justitie en Veiligheid downloaden in het onderwerp Prinsjesdag. De officiële stukken staan ook op Rijksfinancien.nl.