Met recht voor iedereen

Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint. 

Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid. 

Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.

Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Bekijk de video over het werk van Carlijn, justitieel verpleegkundige bij de Penitentiaire Inrichting (PI) te Rotterdam:

Mijn naam is Carlijn.
Ik ben justitieel verpleegkundige bij DJI.
En ik werk in de PI Rotterdam, locatie De Schie.
Als justitieel verpleegkundige ben je samen met het hele medische team verantwoordelijk voor de zorg van de gedetineerden.
Wij doen medische intakes bij alle mensen die nieuw binnenkomen.
Mensen kunnen op de afdeling een verzoekbriefje invullen met hun klacht.
En dan roepen wij ze op voor ons spreekuur.
We lopen spoedjes.
Dus als er een spoedgeval is, dan gaan wij daar op af.
En zo hebben wij een heel uitgebreid takenpakket.
Ik ga even een rondje maken over de afdeling.
Ik vind het altijd belangrijk om 's ochtends even te horen wat er allemaal leeft op de afdeling.
En even kijken of ik nog iets voor iemand kan betekenen.
Ik doe dit werk, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zorg krijgt.
Iedereen in Nederland heeft recht op zorg.
Of je nou buiten loopt en een hele schone lei hebt, of hier binnen zit en een zwaar delict hebt gepleegd, iedereen heeft recht op zorg.
En ik vind het een fijn idee dat ik daar een steentje aan kan bijdragen.
Als mensen met ontslag gaan en de buitenwereld weer ingaan is het natuurlijk fijn als ze hun eigen medische zorg weer volledig oppakken.
En dat ze ook ziekte-inzicht hebben en dat ze weten wat ze moeten doen.
Dus wij proberen hier binnen zo veel mogelijk mensen hun eigen verantwoordelijkheid te geven voor wat betreft hun zorg.
Goed ziekte-inzicht te geven en medicatie afbouwen, methadon afbouwen tot ze helemaal afgebouwd zijn tot nul.
En mensen op die manier weer stabiel met ontslag te laten gaan uiteindelijk.
Ik ben er trots op als ik een detentie voor een gedetineerde mede goed kan laten verlopen.
Dat iemand zich hier rustig voelt, dat het goed met iemand gaat. Dat iemand gewoon naar zijn werk kan, dat iemand sociaal op de afdeling goed ligt.
En als je daar als medische dienst, als verpleegkundige, een steentje aan kan bijdragen in dat teamwork, want ook dat is juist ook weer teamwork.
Ja, dan ben ik daar altijd wel trots op als dat goed gaat.
 

Bekijk de video over het werk van Sara Abraha, Hoor- en beslismedewerkerbij de  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

Ik ben bij iedere zaak gedreven om mensen recht te doen.
Ik ben Sara Abraha.
We zijn hier op Justitieel Complex Schiphol.
Ik werk hier voor de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Onderdeel van Veiligheid en Justitie.
Er wordt hier gehoord en beslist op asielaanvragen.

Ik haal even een dossier op bij de planning.
Hier is de dossierkast voor alle mensen die via de grensprocedure binnenkomen.

Je leest iemands verhaal, je kijkt of de identiteit vaststaat.
Of dat er twijfel over is.
Dat is het beginpunt.
En dan iemands verhaal.

Waarom heeft iemand z'n land verlaten?
Het is interessant, het is soms pijnlijk. Omdat er heel trieste verhalen bij zitten.
Dit is een van die gehoren, die heb ik eens of twee keer per jaar, dat je het zelf moeilijk drooghoudt.
Ik vind dat je wel een mensenmens moet zijn om hier te werken.

Mensen die een beroep doen op hun seksuele geaardheid dan heb je tijdens een gehoor bijna de hele dag, zo niet twee gesprekken over iemands seksualiteit.

Daar moet ik een zwart-witbeslissing in nemen.
Ja, dat is belangrijk in dit werk.
Dat je dat kan.

Ik ben geen helper. Ik ben ambtenaar.
Ik faciliteer, ik verleen een dienst.
Maar ik ben geen hulpverlener.
Het is erg leuk. Het is boeiend.
En belangrijk.