Met recht voor iedereen

Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint. 

Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid. 

Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.

Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Nederland is
een rechtsstaat.

Daar willen we
zuinig op zijn.

Nam het aantal
migranten sterk toe.

Volgens de politie gaat het om één
van de grootste...

drugslabs ooit ontdekt
in ons land.

Wij zijn het ministerie van
Justitie en Veiligheid.

Wij werken aan een veilige en
rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Mensen moeten in
vrijheid kunnen samenleven.

Met de juiste balans
tussen hoofd en hart...

kijken wij naar waar
de vrijheid van de één ophoudt...

en die van de ander begint.

Recht en veiligheid raken mensen.

Door te luisteren zijn we zorgvuldig,
daadkrachtig en open over onze afwegingen.

Want iedereen moet kunnen
vertrouwen op rechtvaardigheid.

Samen met honderdduizend collega's
bij tal van organisaties...

staan we midden in de maatschappij.

Helpen we allerlei vormen van onrecht
en criminaliteit te voorkomen.

Zetten we ons in voor de bescherming
van de samenleving en het individu.

Handhaven we met
de menselijke maat.

Zorgen we voor
toegankelijke rechtspraak.

Wij zijn het ministerie
van Justitie en Veiligheid.

Met recht voor iedereen.