Directoraat-Generaal Migratie (DGM)

De DGM ondersteunt op het gebied van de ontwikkeling van en geeft uitvoering aan het vreemdelingenbeleid en het beleid op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Directie Migratiebeleid (DMB)

De directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het beleid voor gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen. De directie formuleert kaderstellend beleid en laat ruimte aan de uitvoering. Waar mogelijk wordt gewerkt in project- of programmavorm, waarbij de medewerkers van de directie zo flexibel mogelijk worden ingezet.

Directie Regie Migratieketen (DRM)

De Directie Regie Migratieketen (DRM) stelt de migratieketen en haar partners maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren.

Adviesraad Migratie (AM)

De Adviesraad Migratie (AM) brengt adviezen uit aan kabinet en parlement over vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.