Inspectie Justitie en Veiligheid

Veel mensen en organisaties dragen hun steentje bij aan een veilig en rechtvaardig Nederland. Denk aan de politieagent die op straat surveilleert, de brandweerman die blust, de gevangenisbewaarder die een gedetineerde begeleidt of de marechaussee die een vreemdeling uitzet. Zij moeten zich bij hun werk aan afspraken en regels houden. De Inspectie JenV kijkt of betrokkenen dit ook doen en of hun manier van werken inderdaad bijdraagt aan een veilig en rechtvaardig Nederland.

De Inspectie Justitie en Veiligheid bestaat sinds januari 2012. Ze is ontstaan uit een samenvoeging van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. In 2014 zijn de taken van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer bij de Inspectie ondergebracht. Sinds januari 2015 heeft de Inspectie er taken bijgekregen vanuit de Jeugdwet. Hiermee houdt de Inspectie toezicht op het brede domein van veiligheid en justitie, variërend van politie tot sanctietoepassing, van jeugd tot asiel en van migratie tot nationale veiligheid.