Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) geeft gevraagd en ongevraagd advies over de aanpak van antisemitisme: discriminatie, bedreiging of intimidatie van de Joodse gemeenschap. Ook signaleert de NCAB ontwikkelingen die opkomen het gebied van antisemitisme.

Contact opnemen met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Voor vragen over de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) kunt u mailen naar info@ncabned.nl of bellen met 070 – 3701714.

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Dhr. Eddo Verdoner

Volg de NCAB via Twitter