Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) signaleert ontwikkelingen op het gebied van antisemitisme en treedt op als adviseur, aanjager en verbinder. De organisatie brengt expertise op het gebied van antisemitisme binnen de overheid samen. Ook coördineert en faciliteert de NCAB samenwerking tussen verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties. 

Werkwijze NCAB

De NCAB werkt op basis van een meerjarenplan, het Werkplan Antisemitismebestrijding 2022-2025. In dit werkplan staan de taken van NCAB. Het eerste werkplan werd 6 oktober 2022 door minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Dhr. Eddo Verdoner is 1 april 2021 aangesteld als Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).  

Meer informatie 

Meer informatie over het werk van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding staat op www.ncab.nl.  

Contact opnemen

Voor vragen over de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), mail naar info@ncab.nl of bel met 070 – 3701714.

Volg de NCAB op social media 
X- NCAB
LinkedIN  
Instagram