pSG Cluster

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Dhr. mr. H.J.I.M. de Rooij 

Directie Personeel en Organisatie (DP&O)

DP&O draagt bij aan een optimaal toegeruste JenV-organisatie door het tot stand brengen van een professionele, effectieve en efficiënte P&O-functie.

DP&O bestaat uit vier afdelingen:

  • Beleidsimplementatie (BI),
  • Kwaliteit, Control en interne bedrijfsvoering KCiB),
  • Dienstverlening (D)
  • Bureau ondersteuning medezeggenschap (BOM)

Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I)

De directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT-infrastructuur.

Dienstencentrum (DC)

Het Dienstencentrum zorgt ervoor dat medewerkers ongestoord kunnen werken. Centraal staat ondersteuning bij en advisering over verschillende dienstverleningsdomeinen zodat er geen zorgen zijn over ict, inkoop, informatievoorziening, huisvesting, meubilair, catering, reprografie, post of een schone werkomgeving.

Directie Huisvesting en Facilities (DHF)

De Directie Huisvesting en Facilities (DHenF) is verantwoordelijk voor huisvesting en facilitaire dienstverlening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) als geheel. Verder houdt DHenF zich bezig met strategisch facilitair management. De directie heeft als laatste verantwoordelijkheidsgebied het strategisch contractmanagement voor DBFMO-locaties van JenV.

Directie Eigenaarsadvisering (DEA)

Het ministerie van VenJ heeft een nieuw sturingsmodel geïmplementeerd, waarbij de taken van opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar duidelijker van elkaar zijn gescheiden.