Tolken en vertalers

De Rijksoverheid maakt veel gebruik van Tolk- en Vertaaldiensten. Dit gebeurt via intermediairs. Op deze pagina vindt u de brochure over het professioneel inkopen Tolk- en Vertaaldiensten.

Professioneel inkopen Tolk- en Vertaaldiensten

Het Rijk is een grote afnemer van tolk- en vertaaldiensten op de Nederlandse markt. In de brochure over professioneel inkopen Tolk- en Vertaaldiensten, leest u meer over de inkoop van Tolk- en Vertaaldiensten. Deze informatie is voor iedereen die te maken krijgt met het Rijk als inkoper van tolk- en vertaaldiensten. U vindt hier informatie over wat de Rijksoverheid verwacht van de intermediair en de tolken/vertalers, én wat zij op hun beurt van het Rijk mogen verwachten. 

Tolk- en Vertaaldienstverlening via intermediairs

Het Rijk besteedt tolk- en vertaaldienstverlening via openbare aanbestedingen uit aan intermediairs. Zelfstandig werkende gekwalificeerde tolken en vertalers die overheidsopdrachten willen uitvoeren, krijgen daardoor de opdrachten via deze bemiddelaars. In de brochure wordt het streven naar goed opdrachtgeverschap benadrukt en wordt uitgelegd wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van het Rijk, de intermediairs en de tolk of vertaler.


Tolken hebben een prachtig en verbindend beroep.
Zij vormen de brug van begrip tussen verschillende talen en brengen werelden samen.
Binnen de Rijksoverheid zijn tolken een onmisbare schakel in belangrijke processen.
Om de kwaliteit en integriteit van tolkdiensten verder te verbeteren en de diensten professioneel\Nen kostenbewust in te kopen is er nu een nieuwe aanpak die beter aansluit op de ontwikkelingen in het werkveld.
Wat levert deze aanpak op?
Er is een nieuw register beëdigde tolken en vertalers waarbij het minimum taalvaardigheidsniveau\Nvoor tolken B2 is.
Het C1-niveau blijft de norm voor het grootste deel van de tolkdiensten.
Met het nieuwe register sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan.
De tolkdiensten worden georganiseerd door intermediairs.
Zij denken mee over modernisering en oplossingen om reiskosten te besparen.
Ook zijn garanties voor tolken gecreëerd, door onder andere de introductie van een minimumtarief.
Zij kunnen, nu er meer intermediairs actief worden, beter kiezen voor wie ze willen werken en onder welke voorwaarden.
Hoe zien de veranderingen eruit in de praktijk?
Kijk naar Faisel, hij staat sinds kort als tolk ingeschreven in het register.
Zo maakt hij voor iedereen duidelijk welke kwaliteiten hij in huis heeft en voor welke tolkdiensten hij ingezet kan worden.
Of Inge, zij verricht tolkdiensten door het hele land met een videoverbinding.
Door minder te reizen kan zij meer tolken.
Uiteraard willen we weten of de integrale aanpak goed werkt.
Dit monitoren we, samen met partners en beroepsorganisaties.
En waar nodig sturen we bij.
Zo versterken we de onmisbare schakel die tolken vormen.